Dr.med.vet. Hartmut Kappes
Dr.med.vet. Helga Kappes
Dr.med.vet. Kathrin Kappes
Andreas Kappes
Katrin Büttner
Petra Bapistella